yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menyokong idea tentang kepelbagaian budaya?

Manakah Negeri Terbaik Bagaimana Struktur Kedua-dua Petikan Menyokong Idea Mengenai Kepelbagaian Budaya??

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menyokong idea tentang kepelbagaian budaya? Setiap satu menggabungkan perkataan bukan bahasa Inggeris. Bagi saya, membaca sentiasa menjadi jalan ke arah pembebasan dan pemenuhan. Untuk belajar membaca adalah untuk memulakan jalan pembebasan, jalan yang sepatutnya boleh diakses oleh semua orang.

Yang manakah menerangkan cara struktur kedua-dua petikan menarik minat pembaca?

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menarik minat pembaca? Mereka menggunakan bahasa kiasan. Rakan saya telah membuat kesimpulan bahawa jika dia mengambil bahasa dan budayanya daripada puisinya, dia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menerima persekutuan.

Jenis retorik manakah yang paling banyak digunakan menunjukkan betapa berkuasanya menggunakan penapisan untuk mendiamkan mereka yang tidak berkuasa?

Buku itu diharamkan daripada kelas sekolah menengah di Bloomfield, New Mexico, dan seorang ahli lembaga sekolah dipetik sebagai berkata: "Kami mengeluarkan buku-buku itu dan secara peribadi melihat bahawa ia telah dibakar." Jenis retorik yang paling banyak menunjukkan betapa orang berkuasa menggunakan penapisan untuk mendiamkan mereka yang tidak berkuasa rayuan kepada logik.

Manakah yang paling tepat menerangkan cara Anaya menggunakan rayuan retorik untuk meyakinkan pembaca bahawa penapis mahu mengehadkan perkara yang orang boleh baca untuk saya?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara Anaya menggunakan rayuan retorik untuk meyakinkan pembaca bahawa penapis mahu mengehadkan perkara yang boleh dibaca oleh orang ramai? Anaya bercakap tentang hak setiap orang untuk membaca apa yang mereka pilih untuk menarik rasa keadilan pembaca.

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur petikan berbeza?

Pernyataan yang paling menunjukkan perbezaan struktur petikan ialah Anaya menstrukturkan petikan ini sebagai analisis, manakala New menyusun petikan beliau sebagai pemerhatian. Petikan pertama dibentuk oleh pemikiran dan fakta yang tidak berkesudahan yang menunjukkan situasi semasa ia berubah.

Yang manakah terbaik menyatakan cara struktur kedua-dua pakar melibatkan pembaca?

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menarik minat pembaca? Mereka menggunakan bukti statistik.

Manakah yang paling menggambarkan bagaimana Anaya menggunakan retorik dengan berkesan Dalam petikan untuk meyakinkan pembaca?

Manakah yang paling menggambarkan bagaimana Anaya menggunakan retorik dengan berkesan dalam petikan untuk meyakinkan pembaca bahawa kesimpulannya adalah wajar? Anaya menggunakan perkataan dengan konotasi emosi yang kuat untuk menyampaikan anekdot daripada hidupnya. Anaya menetapkan kredibilitinya sebagai Chicano yang diterbitkan pengarang dengan membincangkan pengalaman kerjayanya.

Manakah antara petikan berikut dari Fast Food Nation Best memberikan bukti bahawa restoran makanan segera direka bentuk untuk menggunakan kuiz buruh tidak mahir?

Manakah antara petikan berikut dari Fast Food Nation terbaik memberikan bukti bahawa restoran makanan segera direka untuk menggunakan tenaga kerja tidak mahir? Ketuhar di Pizza Hut dan di Domino juga menggunakan tali pinggang penghantar untuk memastikan masa memasak yang standard.

Manakah yang paling tepat menerangkan retorik yang digunakan dalam petikan ini untuk meningkatkan kesedaran pembaca tentang penapisan?

Retorik terbaik yang digunakan untuk meningkatkan kesedaran pembaca tentang penapisan ialah XXX. Apabila orang melihat XXX ia cenderung untuk menarik minat pembaca logik serta berkaitan dengan anekdot emosi yang menarik simpati pembaca.

Manakah yang paling tepat menerangkan rayuan retorik yang digunakan untuk menggambarkan sifat merosakkan bukti tapisan yang digunakan untuk menarik minat logik pembaca?

Bukti fakta digunakan untuk menarik minat logik pembaca menerangkan rayuan retorik yang digunakan dalam menggambarkan sifat penapisan yang merosakkan.

Apakah nada keseluruhan yang Anaya gunakan dan mengapa?

Apakah nada keseluruhan yang Anaya gunakan dan mengapa? Apakah kesan nada dan suara Anaya terhadap keseluruhan petikan? Ia menunjukkan bahawa matlamatnya menulis adalah untuk mengekalkan budaya, bukan untuk menyinggung perasaan orang.

Manakah yang paling tepat menerangkan bagaimana nada Anaya membuktikan suaranya dalam petikan itu?

Manakah yang paling tepat menerangkan bagaimana nada Anaya membuktikan suaranya dalam petikan itu? Nada suara Anaya bersemangat, yang menggambarkan perasaannya yang kuat tentang topik tersebut. Rakan saya telah membuat kesimpulan bahawa jika dia mengambil bahasa dan budayanya daripada puisinya, dia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menerima persekutuan.

Manakah yang paling tepat menerangkan bagaimana tajuk khabar angin perang boleh dianggap sebagai paradoks?

Yang manakah menerangkan cara tajuk A Rumor of War boleh dianggap sebagai paradoks? Peperangan adalah terlalu nyata dan berskala besar untuk dianggap sebagai khabar angin semata-mata.

Yang manakah terbaik meringkaskan idea utama petikan bahasa ibunda?

Manakah antara berikut terbaik meringkaskan satu idea utama petikan daripada "Bahasa Ibunda"? Ekspresi pengalaman melalui bahasa lebih berkuasa apabila pelbagai bentuk bahasa Inggeris diterima.

Bagaimanakah Soto membina idea utama?

Bagaimanakah Soto membina idea utama ceritanya dalam petikan? … Dengan menunjukkan cara keluarga Carolyn hidup dengan cara yang biasa baginya, Soto menyokong idea bahawa orang dari budaya yang berbeza juga boleh berkongsi budaya.

Manakah yang terbaik menerangkan cara pilihan perkataan Anaya?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Anaya membuktikan suaranya dalam petikan? Anaya membandingkan "tortilla" dengan "jiwa" seorang penulis Mexico-Amerika, menekankan kepercayaannya bahawa penulis mesti dibenarkan untuk menyatakan budaya dan warisan mereka. Dalam kes lain, penapisan adalah secara langsung dan kejam.

Apakah yang boleh disimpulkan daripada petikan tan?

Apakah yang boleh disimpulkan daripada petikan tersebut? Tan percaya bahawa ujian pencapaian memberikan ukuran kebolehan bahasa yang tidak mencukupi.

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur setiap petikan menyokong struktur Anaya nada yang berbeza?

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur setiap petikan menyokong nada yang berbeza? Anaya menyusun teksnya sebagai penjelasan, yang memberikannya nada yang berwibawa, manakala Nye menstruktur teksnya sebagai tera, yang memberikannya nada yang menenangkan.

Manakah yang paling tepat menerangkan cara struktur teks Anaya menetapkan suaranya dalam petikan kuiz?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara struktur teks Anaya menetapkan suaranya dalam petikan? Anaya menceritakan kisah tentang seorang penyair yang dikenalinya untuk menyokong pandangannya. … XXX Anaya menstruktur teksnya sebagai anekdot, yang memberikannya nada jenaka, manakala Nye menyusun teksnya sebagai tuntutan balas, yang memberikannya nada defensif.

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Nye membantu mewujudkan suaranya dalam petikan berbahasa Arab?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Nye membantu mewujudkan suaranya dalam petikan? Nye menggunakan bahasa kiasan untuk menyokong pendapatnya bahawa kekal berhubung dengan warisan seseorang menjadikan hidup lebih kaya.

Pilihan manakah yang paling menggambarkan pandangan berbeza Tyson dan Collins tentang kemanusiaan?

Pilihan manakah yang paling menggambarkan pandangan berbeza Tyson dan Collins tentang kemanusiaan? Tyson mempersembahkan manusia sebagai tidak berdaya melawan kuasa alam, manakala Collins membentangkan individu yang mencipta takdirnya sendiri.

Pernyataan manakah yang paling tepat mentakrifkan matlamat Carl?

Pernyataan manakah yang paling tepat mentakrifkan matlamat Carl dan langkah pertama yang perlu dia ambil untuk mencapainya? Matlamat Carl adalah untuk memaklumkan rakan sebayanya tentang menjadi penyelamat, dan langkah pertama yang perlu dia ambil ialah merancang kaedahnya. Baca petikan daripada "Death by Black Hole" Neil deGrasse Tyson.

Apakah jenis bukti yang penulis gunakan dalam petikan ini untuk menyokong dakwaan bahawa sesetengah ahli gusti sumo akan tewas dalam perlawanan dengan sengaja?

Apakah jenis bukti yang penulis gunakan dalam petikan ini untuk menyokong dakwaan bahawa sesetengah ahli gusti sumo akan tewas dalam perlawanan dengan sengaja? anekdot. testimoni.

Apakah jenis retorik yang paling banyak digunakan dalam petikan untuk meyakinkan pembaca bahawa kesimpulan anayas adalah tepat?

Ini adalah soalan berdasarkan penerokaan identiti budaya, dan berdasarkan petikan yang dilampirkan pada soalan ini, jenis retorik yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang ketepatan kesimpulan Anaya ialah. rayuan yang berdasarkan watak pengarang.

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Garcia membantu mewujudkan suaranya dalam petikan kuiz?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Garcia membantu mewujudkan suaranya dalam petikan? Garcia menggunakan kata-kata pendek dan tegas untuk menegaskan pendapat pesimis tentang nasib.

Apakah kesan keseluruhan anekdot ini yang membolehkan Anaya menunjukkan bahawa bandar itu mempunyai sedikit minat yang berlaku pada tahun 1981?

Apakah kesan keseluruhan anekdot ini? Ia membolehkan Anaya menunjukkan bahawa bandar itu mempunyai sedikit minat yang berlaku pada tahun 1981. Ia membantu Anaya mewujudkan perbezaan antara sekolah pada masa lalu dan sekolah hari ini. Ia membolehkan Anaya menunjukkan bahawa bukunya dilihat sebagai ancaman, tetapi ia juga berkuasa.

Apakah kesan nada Anaya?

Apakah kesan nada dan suara Anaya terhadap keseluruhan petikan? Ia menjelaskan bahawa bahasa yang menyinggung adalah bahagian penting dalam budaya. Ia menunjukkan bahawa matlamatnya menulis adalah untuk mengekalkan budaya, bukan untuk menyinggung perasaan orang. Ia mewujudkan suasana tegang antara penapis dan pemulihara budaya.

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menarik minat pembaca?

Yang manakah terbaik menyatakan bagaimana struktur kedua-dua petikan menarik minat pembaca? Mereka menggunakan bahasa kiasan. Rakan saya telah membuat kesimpulan bahawa jika dia mengambil bahasa dan budayanya daripada puisinya, dia mempunyai peluang yang lebih baik untuk menerima persekutuan.

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Garcia membantu mewujudkan suaranya dalam petikan?

Manakah yang paling tepat menerangkan cara pilihan perkataan Garcia membantu mewujudkan suaranya dalam petikan? … Garcia menggunakan perkataan dengan konotasi positif untuk mencadangkan pandangan optimis tentang nasib.

Bagaimanakah struktur khabar angin perang mencerminkan rentak perang?

Bagaimanakah struktur A Rumor of War mencerminkan rentak perang? Ayat pendek yang digunakan sepanjang petikan meniru tergesa-gesa yang mengejutkan apabila bangunan dibom. … Ayat yang panjang diikuti dengan ayat-ayat yang lebih halus yang menggambarkan serangan gerila pantas yang mengganggu pendakian yang panjang.

Pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan paradoks yang berlaku kepada Alexia pada penghujung petikan?

Pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan paradoks yang berlaku kepada Alexia pada penghujung petikan? Alexia sedar bahawa ganjaran itu tidak berbaloi dengan kos.

Apakah perasaan yang disampaikan dalam kedua-dua serangan hendap dan menghadapinya?

Apakah yang perlu dia gunakan untuk menulis perenggan responsnya? Bagaimanakah pengarang "Ambush" dan "Facing It" serupa dalam pandangan mereka tentang perang? Kedua-dua pengarang mempunyai perasaan yang menyakitkan dan bercanggah.

Pernyataan manakah yang paling tepat meringkaskan idea utama petikan?

Jawapan kepada soalan ini ialah pilihan B. Kesatuan berperang dalam Perang Saudara kerana mereka ingin menguatkan, mengekalkan, dan melanjutkan perhambaan. Pernyataan itulah yang terbaik meringkaskan idea utama dalam petikan ini.

Menghormati Kepelbagaian Budaya

KE-13 | CIRI PENUH | Netflix

Adakah Adil Menghukum Manusia? Bagaimana Kita Hidup di Dunia yang Kejam? Perbualan dengan Ian James Kidd


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found